top of page

ייעוץ להזמנה בקליק

 • הדרכה לבניית הכנה ומעבר מוצלח ממיטת תינוק למיטה גדולה

  45 דק'

  270 שקלים חדשים
 • הדרכה ממוקדת לדילמה או לשאלות שיש לכם בנושא שינת התינוק.

  30 דק'

  175 שקלים חדשים
 • הדרכה שכל הורה לתינוק זקוק כדי להבין איך מרדימים תינוק עד גיל 5 חודשים...

  1 שע'

  420 שקלים חדשים
תינוקת ען מחשב נייד
bottom of page