G-D4S2VMBK9Z
top of page
תינוק ישן

על מוצץ, חפץ מעבר, הרגעה ושינה

מציצה היא רפלקס מולד. המציצה מאפשרת לתינוק לינוק חלב משד או בקבוק, אך למציצה יש לה תפקיד נוסף היות שהיא מאפשרת לתינוק להירגע.

בתקופת הינקות הראשונית, לעתים לאחר שהתינוק מסיים לינוק ,הוא ממשיך למצוץ את שד האם ונרדם.מציצת השד לשם יניקה נבדלת ממציצת השד לשם הרגעה שונות בקצב. כאשר התינוק יונק הוא עושה זאת במרץ וכאשר הוא מוצץ לשם והרגעה והרדמות , היניקה הופכת אטית.על מנת למנוע את התלות של מציצת שד לרגיעה ושינה, החליפו את השד במוצץ כאשר אתם מזהים את השינוי בקצב המציצה.

מלבד מוצץ, התינוק עשוי לאמץ חפץ משמעותי כמו בובה, חיתול או שמיכה. חפץ המעבר משמש את התינוק להרגעה והרדמות ועוזר לו להתמודד עם הפרידה מההורים לקראת השינה וגם עם עייפות לחץ וחוסר ודאות.

חשוב: כאשר התינוק מאמץ חפץ מעבר יש לדאוג שהחפץ יהיה בטיחותי, לא יהיו בו חלקים שעלולים להתפרק והתינוק עלול לבלוע וכן שהחפץ לא יהיה גדול מדי כך שיוכל להיכרך סביב צוואר התינוק או לכסות את פניו.

bottom of page